"lie" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lie rzeczownik

lie + rzeczownik
Kolokacji: 7
Lie group • Lie algebra • lie detector • lie detector test • lie detection • ...
lie + czasownik
Kolokacji: 7
lie comes • lie says • lie tells • lie makes • lie goes • ...
czasownik + lie
Kolokacji: 12
tell lies • believe one's lies • give the lie • spread lies • hear lies • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
2. give the lie = zadawaj kłam give the lie
3. spread lies = rozpowiadać kłamstwa spread lies
4. use lies = wykorzystanie kłamie use lies
5. hate lies = nienawiść tkwi hate lies
6. spin lies = obrót tkwi spin lies
7. swap lies = zamiana kłamie swap lies
(2) believe, see
Kolokacji: 2
(3) hear, detect, listen
Kolokacji: 3
przymiotnik + lie
Kolokacji: 84
big lie • white lie • outright lie • future lie • little lie • ...
przyimek + lie
Kolokacji: 10
of lies • with lies • to lies • on lies • in a lie • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.