"lie" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lie rzeczownik

lie + rzeczownik
Kolokacji: 7
Lie group • Lie algebra • lie detector • lie detector test • lie detection • ...
lie + czasownik
Kolokacji: 7
lie comes • lie says • lie tells • lie makes • lie goes • ...
czasownik + lie
Kolokacji: 12
tell lies • believe one's lies • give the lie • spread lies • hear lies • ...
przymiotnik + lie
Kolokacji: 84
big lie • white lie • outright lie • future lie • little lie • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(2) white, single
Kolokacji: 2
(3) outright, flat
Kolokacji: 2
(4) future, old, flat-out
Kolokacji: 3
(5) True, direct, plain
Kolokacji: 3
(9) secret, magic
Kolokacji: 2
(10) bald-faced, barefaced
Kolokacji: 2
(12) elaborate, fantastic
Kolokacji: 2
1. elaborate lie = skomplikowane kłamstwo elaborate lie
2. fantastic lie = fantastyczne kłamstwo fantastic lie
(14) plausible, convincing
Kolokacji: 2
(15) grave, dangerous, harmless
Kolokacji: 3
(16) damnable, damn, Damned
Kolokacji: 3
(17) key, necessary
Kolokacji: 2
(19) polite, noble
Kolokacji: 2
(20) stupid, clever, clumsy
Kolokacji: 3
(21) bare-faced, bold-faced
Kolokacji: 2
przyimek + lie
Kolokacji: 10
of lies • with lies • to lies • on lies • in a lie • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.