"lie makes" — Słownik kolokacji angielskich

lie makes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłamstwo robi
  1. lie rzeczownik + make czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This plays an important role later in the film, as lies and jealousy make it difficult for the truth to stand out.

    Podobne kolokacje: