"lie buries" — Słownik kolokacji angielskich

lie buries kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłamstwo chowa
  1. lie rzeczownik + bury czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You probably know that it is not far from there that the British dead lie buried, who were slain by Hengist's treachery.

    Podobne kolokacje: