ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"lie" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lie rzeczownik

lie + rzeczownik
Kolokacji: 7
Lie group • Lie algebra • lie detector • lie detector test • lie detection • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) group, algebra, bracket
Kolokacji: 3
1. Lie group = grupa Liego Lie group
2. Lie algebra = Algebra kłamstwa Lie algebra
3. Lie bracket = Nawias kłamstwa Lie bracket
  • Additional properties are consistent with that of the Lie bracket.
  • The Lie bracket of these derivations is given as follows.
  • The Lie bracket on this space is given by the commutator:
  • One also has where is the usual Lie bracket, which follows from the Jacobi identity.
  • If the basis is holonomic then the Lie brackets vanish, .
  • This can be used to define the Lie bracket of vector fields as follows.
  • Furthermore, there is a "product rule" for Lie brackets.
  • The geometrical interpretation of the Lie bracket can be applied to the last of these equations.
  • This failure of closure under Lie bracket is measured by the curvature.
  • The Lie bracket of is given by the commutator of matrices.
(2) detector, detection
Kolokacji: 2
(3) test, Down
Kolokacji: 2
lie + czasownik
Kolokacji: 7
lie comes • lie says • lie tells • lie makes • lie goes • ...
czasownik + lie
Kolokacji: 12
tell lies • believe one's lies • give the lie • spread lies • hear lies • ...
przymiotnik + lie
Kolokacji: 84
big lie • white lie • outright lie • future lie • little lie • ...
przyimek + lie
Kolokacji: 10
of lies • with lies • to lies • on lies • in a lie • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.