"convenient lie" — Słownik kolokacji angielskich

convenient lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygodne kłamstwo
  1. convenient przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So you prefer a politically convenient lie, rather than the truth.

    Podobne kolokacje: