"Lie algebra" — Słownik kolokacji angielskich

Lie algebra kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Algebra kłamstwa
  1. lie rzeczownik + algebra rzeczownik
    Silna kolokacja

    Let be a Lie algebra over a field of characteristic zero.

    Podobne kolokacje: