"for the lies" — Słownik kolokacji angielskich

for the lies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla kłamstw
  1. for przyimek + lie rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She can only think of the hate for the lies he had told her.

    Podobne kolokacje:

podobne do "for the lies" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "for the lies" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik