"hate lies" — Słownik kolokacji angielskich

hate lies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nienawiść tkwi
  1. hate czasownik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You hate lies of any kind.

    Podobne kolokacje: