"from lies" — Słownik kolokacji angielskich

from lies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kłamstw
  1. from przyimek + lie rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What was more, she could tell the truth from lies.

    Podobne kolokacje: