"huge lie" — Słownik kolokacji angielskich

huge lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): olbrzymie kłamstwo
  1. huge przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Of course, the whole (apart from not being a play but a series of more or less laboured skits) is a huge lie.

    Podobne kolokacje: