"in one's lies" — Słownik kolokacji angielskich

in one's lies kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a lie
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś kłamstwa
  1. in przyimek + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They are the ones who go after the big fish in difficult lies.

    Podobne kolokacje: