"Lie bracket" — Słownik kolokacji angielskich

Lie bracket kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nawias kłamstwa
  1. lie rzeczownik + bracket rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Additional properties are consistent with that of the Lie bracket.

    Podobne kolokacje: