"little lie" — Słownik kolokacji angielskich

little lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mało kłamać
  1. little przymiotnik + lie rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All right, then, a little lie on the end of a great big truth.

    Podobne kolokacje: