"monstrous lie" — Słownik kolokacji angielskich

monstrous lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potworne kłamstwo
  1. monstrous przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Look at it from another and it's the most monstrous lie in the universe.

    Podobne kolokacje: