ANGIELSKI NA WALENTYNKI -40%Powiedz tak eTutorowi i kup roczny kurs angielskiego 40% taniej!Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
1. let go = puszczać, wypuszczać, odpuszczać let go
2. refuse to go = odmów pójścia refuse to go
3. allowed to go = pozwolić pójść allowed to go
4. permitted to go = pozwolić pójść permitted to go
5. leave to go = wychodzić przejdź leave to go
  • When I left to go get the two of you your friends were right here.
  • We didn't want to leave her to go home alone.
  • They found themselves down 12 points with two minutes left to go.
  • And I gave myself leave to go, to become a man.
  • Like a lot of others here, we leave early to go to work and get back late.
  • If I tell them, what will be left of me to go on living?
  • We want to be left alone to go about our lives.
  • Finally only the four of us were left to go on alone.
  • Family members said she had left to go to a party.
  • He had started out with me in this city, then left to go back to school.
6. allow go = pozwalać przejdź allow go
7. resist going = powstrzymaj się od pójścia resist going
8. leave go = puść leave go
9. decline to go = upadek pójść decline to go
10. include going = obejmuj pójście include going
11. regret going = pożałuj pójścia regret going
(4) stop, avoid, forbid, retire
Kolokacji: 4
(7) mean, plan, intend, hope
Kolokacji: 7
(8) want, like, wish
Kolokacji: 8
(11) hide, bother, enable
Kolokacji: 4
(13) schedule, contemplate, wonder
Kolokacji: 4
(16) afford, pay, spend
Kolokacji: 3
(17) threaten, warn
Kolokacji: 2
(18) enjoy, love, hate
Kolokacji: 4
(20) explain, justify
Kolokacji: 3
(21) work, figure
Kolokacji: 2
(22) fail, lose, face, sit, miss
Kolokacji: 5
(23) dread, fear
Kolokacji: 2
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.