"decline to go" — Słownik kolokacji angielskich

decline to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): upadek pójść
  1. decline czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It would have been well for many of them had they declined to go to America for the same reason.

    Podobne kolokacje: