"regret going" — Słownik kolokacji angielskich

regret going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pożałuj pójścia
  1. regret czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I enjoyed every moment and don't regret going to college."

    Podobne kolokacje: