"impulsively go" — Słownik kolokacji angielskich

impulsively go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pochopnie przejdź
  1. go czasownik + impulsively przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They went at it impulsively and impetuously.

    Podobne kolokacje: