"include going" — Słownik kolokacji angielskich

include going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj pójście
  1. include czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Which includes going to war where and when required.

    Podobne kolokacje: