"opportunity to go" — Słownik kolokacji angielskich

opportunity to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okazja by pójść
  1. go czasownik + opportunity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, she never had the opportunity to go to college herself, as they moved to a town without easy access to higher education.

    Podobne kolokacje: