"resist going" — Słownik kolokacji angielskich

resist going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powstrzymaj się od pójścia
  1. resist czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    "Of course when I saw it had an index, who could resist going to those parts first?"

    Podobne kolokacje: