"mile to go" — Słownik kolokacji angielskich

mile to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mila pójść
  1. go czasownik + mile rzeczownik
    Luźna kolokacja

    With 16 miles to go, the field had caught up.

    Podobne kolokacje: