"chance to go" — Słownik kolokacji angielskich

chance to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okazja by pójść
  1. go czasownik + chance rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He said more students should have a chance to go to college.

    Podobne kolokacje: