PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"away" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

away przysłówek

czasownik + away
Kolokacji: 572
go away • get away • run away • walk away • turn away • move away • taken away • slip away • look away • pass away • pull away • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. walk away = odejść, odchodzić, wycofać się walk away
2. stride away = krok daleko stride away
3. stalk away = chodzić oburzonym, odejść z oburzeniem stalk away
  • He stalked away, but turned back when she called his name.
  • She turned her back on him and started to stalk away.
  • Then, without a word, he turned his back and stalked away.
  • He took a deep breath and stalked away, then back.
  • She went stalking away to the door, making the floor shake.
  • He then stalked away down the corridor and was gone.
  • Then she jumped down from the bed and stalked away.
  • She ground out the last word, swinging around and stalking away.
  • The man stopped, peered at him, and then stalked away to his own room.
  • A moment of silence, then she stalked away down the beach.
4. march away = maszeruj daleko march away
5. slink away = oddalić się chyłkiem slink away
6. file away = odkładać dokumenty do akt file away
7. pound away = funt daleko pound away
8. stroll away = przechadzaj się daleko stroll away
9. limp away = oddalić się kulejąc limp away
10. shuffle away = powłóczenie nogami daleko shuffle away
11. stomp away = tupot daleko stomp away
12. saunter away = przechadzaj się daleko saunter away
13. hobble away = kuśtykanie daleko hobble away
14. waddle away = kaczy chód daleko waddle away
15. tiptoe away = chodź na paluszkach daleko tiptoe away
16. amble away = przechadzaj się wolnym krokiem daleko amble away
17. trudge away = mozolny marsz daleko trudge away
18. lumber away = poczłap lumber away
19. paddle away = wiosło daleko paddle away
20. stamp away = znaczek daleko stamp away
21. slog away = ślęcz slog away
22. shamble away = wlecz się daleko shamble away
23. splash away = ochlap daleko splash away
24. pad away = podkładka daleko pad away
25. plod away = ciężkie stąpanie daleko plod away
26. totter away = zachwiej się daleko totter away
27. flounce away = gwałtowny ruch daleko flounce away
28. strut away = krocz dumnie daleko strut away
29. tramp away = włóczęga daleko tramp away
30. slouch away = niedbała postawa daleko slouch away
31. troop away = gromada daleko troop away
32. prance away = bryknij daleko prance away
33. swagger away = dumny krok daleko swagger away
34. sashay away = idź wolnym krokiem daleko sashay away
(10) fade, wither, dwindle, shrivel
Kolokacji: 4
(16) tuck, fold
Kolokacji: 2
(19) hide, secrete, skulk, cover
Kolokacji: 4
(26) burn, bite
Kolokacji: 2
(29) hammer, peck, slap, batter
Kolokacji: 4
(31) tick, stitch
Kolokacji: 2
(33) glance, stare, gaze
Kolokacji: 3
(37) send, put, lose, lay, sink, ...
Kolokacji: 10
(38) cut, thin, prune, rationalize
Kolokacji: 4
(39) snatch, swoop, wrest
Kolokacji: 3
(42) store, stash
Kolokacji: 2
(45) faint, swoon
Kolokacji: 2
(47) trade, sell, barter
Kolokacji: 3
(49) square, row
Kolokacji: 2
(51) nibble, slice, slurp
Kolokacji: 3
(53) puff, huff
Kolokacji: 2
(54) pine, wish, want
Kolokacji: 3
(55) sleep, snore, dream, doze
Kolokacji: 4
(56) squirreled, chew, munch, chomp
Kolokacji: 4
(57) suck, use, drink, blot
Kolokacji: 4
(58) ease, soothe
Kolokacji: 2
(59) win, convince, peg, score, hit
Kolokacji: 5
(60) block, deflect, lug
Kolokacji: 3
(61) flutter, bat
Kolokacji: 2
(62) smooth, sand, polish
Kolokacji: 3
(63) storm, thunder
Kolokacji: 2
(64) while, hire, sign, bargain
Kolokacji: 4
(66) shoo, bulldoze
Kolokacji: 2
(67) bank, salt, bind, smear
Kolokacji: 4
(68) pluck, soak
Kolokacji: 2
(69) wait, beaver, idle, slug, laze
Kolokacji: 5
(70) skim, rake, paw
Kolokacji: 3
(71) sweat, piss
Kolokacji: 2
(72) watch, locate, situate
Kolokacji: 3
(73) taper, fizzle
Kolokacji: 2
(74) pry, poke
Kolokacji: 2
(75) explode, chirp, hiss, warble
Kolokacji: 4
(76) sizzle, sear, singe, scorch
Kolokacji: 4
away + przymiotnik
Kolokacji: 16
clean away • away empty-handed • away unscathed • away unnoticed • away free • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.