PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"swagger away" — Słownik kolokacji angielskich

swagger away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dumny krok daleko
  1. swagger czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    When Palfrey said no, the woman swore at him ("It was gross") and swaggered away.

    Podobne kolokacje: