Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"tramp away" — Słownik kolokacji angielskich

tramp away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): włóczęga daleko
  1. tramp czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    In spite of the American's fears, the mate tramped away.

    Podobne kolokacje: