PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"prance away" — Słownik kolokacji angielskich

prance away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bryknij daleko
  1. prance czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It caught Zallin across his right ear, and the youth pranced away, rubbing his ear.

    Podobne kolokacje: