"stride away" — Słownik kolokacji angielskich

stride away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krok daleko
  1. stride czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The two of them strode away into the office area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo