Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"stride away" — Słownik kolokacji angielskich

stride away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krok daleko
  1. stride czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The two of them strode away into the office area.