"stride forward" — Słownik kolokacji angielskich

stride forward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krok do przodu
  1. stride czasownik + forward przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I shall need my arms' he said and strode forward.

powered by  eTutor logo