"stride purposefully" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krok celowo
  1. stride czasownik + purposefully przysłówek
    Silna kolokacja

    He strode purposefully down the long hall, dragging her with him.

    Podobne kolokacje: