Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"away evil" — Słownik kolokacji angielskich

away evil kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko zły
  1. away przysłówek + evil przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Historically, attempts to answer the question have been made using various arguments, for example, by explaining away evil or reconciling evil with good.

    Podobne kolokacje: