ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"evil" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

evil przymiotnik

evil + rzeczownik
Kolokacji: 201
evil spirit • evil man • evil eye • evil force • evil deed • evil thing • evil empire • evil creature • evil people • evil genius • evil power • ...
czasownik + evil
Kolokacji: 3
fight evil • destroy evil • defeat evil
przysłówek + evil
Kolokacji: 18
most evil • inherently evil • truly evil • intrinsically evil • purely evil • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.