ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"most evil" — Słownik kolokacji angielskich

most evil kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najgorszy
  1. most przysłówek + evil przymiotnik
    Silna kolokacja

    That is the most evil little smile I've ever seen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo