"clean away" — Słownik kolokacji angielskich

clean away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyczyść daleko
 1. away przysłówek + clean przymiotnik
  Zwykła kolokacja

  You got your money out of it and came away clean.

  Podobne kolokacje:
 2. clean czasownik + away przysłówek
  Bardzo luźna kolokacja

  The skin on his forehead was broken but someone had cleaned away the blood.