"thoroughly cleaned" — Słownik kolokacji angielskich

thoroughly cleaned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładnie wyczyścić
  1. clean czasownik + thoroughly przysłówek
    Silna kolokacja

    The room next to the study is to be thoroughly cleaned tomorrow.

powered by  eTutor logo