Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"slog away" — Słownik kolokacji angielskich

slog away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ślęcz
  1. slog czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    "Here we were, slogging away, out of the mainstream," he said.

    Podobne kolokacje:

podobne do "slog away" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "slog away" po angielsku

phrasal verb