Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"flounce away" — Słownik kolokacji angielskich

flounce away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtowny ruch daleko
  1. flounce czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He lost his smile as she flounced away.

    Podobne kolokacje: