"totter away" — Słownik kolokacji angielskich

totter away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachwiej się daleko
  1. totter czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Nothing official-was He tottered away toward the next hut to tell another confidante the same secret.

    Podobne kolokacje: