"away" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

away przysłówek

czasownik + away
Kolokacji: 572
go away • get away • run away • walk away • turn away • move away • taken away • slip away • look away • pass away • pull away • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(10) fade, wither, dwindle, shrivel
Kolokacji: 4
4. shrink away = psychoanalityk daleko shrink away
5. twist away = skręt daleko twist away
6. scramble away = szamotanina daleko scramble away
7. boil away = wygotować się, wygotowywać się, wygotować, odparować boil away
8. click away = kliknij daleko click away
9. flinch away = wzdrygnij się daleko flinch away
10. wave away = fala daleko wave away
11. duck away = kaczka daleko duck away
12. brush away = strzepać, strzepywać brush away
13. tumble away = spadnij daleko tumble away
14. streak away = smuga daleko streak away
15. snap away = kłapnij daleko snap away
16. wrench away = szarpnij daleko wrench away
17. split away = odłamać się, odrywać się split away
18. dodge away = wymknij się daleko dodge away
19. wriggle away = wierć się daleko wriggle away
20. hustled away = popchnięty daleko hustled away
21. flap away = klapka daleko flap away
22. squirm away = wij się daleko squirm away
23. flick away = pstryknięcie daleko flick away
24. sidle away = przemknij się chyłkiem daleko sidle away
25. bustle away = rozgardiasz daleko bustle away
26. shove away = odepchnąć od siebie shove away
27. churn away = maselnica daleko churn away
28. spread away = rozłóż daleko spread away
29. scattered away = rozrzucony daleko scattered away
30. writhe away = zwiń się daleko writhe away
31. wince away = skrzyw się daleko wince away
32. wiggle away = porusz daleko wiggle away
33. branch away = gałąź daleko branch away
(16) tuck, fold
Kolokacji: 2
(19) hide, secrete, skulk, cover
Kolokacji: 4
(26) burn, bite
Kolokacji: 2
(29) hammer, peck, slap, batter
Kolokacji: 4
(31) tick, stitch
Kolokacji: 2
(33) glance, stare, gaze
Kolokacji: 3
(37) send, put, lose, lay, sink, ...
Kolokacji: 10
(38) cut, thin, prune, rationalize
Kolokacji: 4
(39) snatch, swoop, wrest
Kolokacji: 3
(42) store, stash
Kolokacji: 2
(45) faint, swoon
Kolokacji: 2
(47) trade, sell, barter
Kolokacji: 3
(49) square, row
Kolokacji: 2
(51) nibble, slice, slurp
Kolokacji: 3
(53) puff, huff
Kolokacji: 2
(54) pine, wish, want
Kolokacji: 3
(55) sleep, snore, dream, doze
Kolokacji: 4
(56) squirreled, chew, munch, chomp
Kolokacji: 4
(57) suck, use, drink, blot
Kolokacji: 4
(58) ease, soothe
Kolokacji: 2
(59) win, convince, peg, score, hit
Kolokacji: 5
(60) block, deflect, lug
Kolokacji: 3
(61) flutter, bat
Kolokacji: 2
(62) smooth, sand, polish
Kolokacji: 3
(63) storm, thunder
Kolokacji: 2
(64) while, hire, sign, bargain
Kolokacji: 4
(66) shoo, bulldoze
Kolokacji: 2
(67) bank, salt, bind, smear
Kolokacji: 4
(68) pluck, soak
Kolokacji: 2
(69) wait, beaver, idle, slug, laze
Kolokacji: 5
(70) skim, rake, paw
Kolokacji: 3
(71) sweat, piss
Kolokacji: 2
(72) watch, locate, situate
Kolokacji: 3
(73) taper, fizzle
Kolokacji: 2
(74) pry, poke
Kolokacji: 2
(75) explode, chirp, hiss, warble
Kolokacji: 4
(76) sizzle, sear, singe, scorch
Kolokacji: 4
away + przymiotnik
Kolokacji: 16
clean away • away empty-handed • away unscathed • away unnoticed • away free • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.