ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sailed away" — Słownik kolokacji angielskich

sailed away kolokacja
Popularniejsza odmiana: sail away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpłynąć
  1. sail czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    What she actually said was "We could sail away without him."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo