"sail directly" — Słownik kolokacji angielskich

sail directly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żegluj bezpośrednio
  1. sail czasownik + directly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    This can only be done when you are sailing directly with the wind on a run.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo