"twist away" — Słownik kolokacji angielskich

twist away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skręt daleko
  1. twist czasownik + away przysłówek
    Silna kolokacja

    He twisted away and, without looking back, walked to the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo