PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"away" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

away przysłówek

czasownik + away
Kolokacji: 572
go away • get away • run away • walk away • turn away • move away • taken away • slip away • look away • pass away • pull away • ...
away + przymiotnik
Kolokacji: 16
clean away • away empty-handed • away unscathed • away unnoticed • away free • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) clean, empty-handed, happy
Kolokacji: 3
1. clean away = wyczyść daleko clean away
2. away empty-handed = daleko z pustymi rękami away empty-handed
3. away happy = daleko szczęśliwy away happy
(4) evil, wet
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.