PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"away" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

away przysłówek

czasownik + away
Kolokacji: 572
go away • get away • run away • walk away • turn away • move away • taken away • slip away • look away • pass away • pull away • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(10) fade, wither, dwindle, shrivel
Kolokacji: 4
1. blown away = przytłoczony blown away
2. drift away = oddalać się dryfując na wodzie, oddalać się sunąc w powietrzu drift away
3. step away = krok daleko step away
4. ride away = pojedź daleko ride away
7. swim away = odpływać swim away
8. seen away = zobaczony daleko seen away
9. sit away = usiądź daleko sit away
10. gallop away = pocwałować gallop away
11. edge away = oddalać się, odchodzić, odsuwać się edge away
12. slither away = ślizgaj się daleko slither away
13. soar away = wzrośnij daleko soar away
14. rise away = wzrośnij daleko rise away
15. escorted away = eskortowany daleko escorted away
16. travel away = podróżuj daleko travel away
17. waft away = zapach daleko waft away
18. zoom away = popędź daleko zoom away
19. climb away = wespnij się daleko climb away
20. pace away = tempo daleko pace away
21. steam away = para daleko steam away
22. dive away = zanurkuj daleko dive away
23. trundle away = tocz się daleko trundle away
24. stream away = strumień daleko stream away
25. surge away = nagły przypływ daleko surge away
26. canter away = zmuś do cwału daleko canter away
27. stray away = błąkaj się daleko stray away
28. plunge away = zagłębiaj daleko plunge away
29. inch away = cal daleko inch away
30. crank away = uruchom za pomocą korby daleko crank away
31. rocket away = rakieta daleko rocket away
32. circle away = koło daleko circle away
33. ghost away = duch daleko ghost away
(16) tuck, fold
Kolokacji: 2
(19) hide, secrete, skulk, cover
Kolokacji: 4
(26) burn, bite
Kolokacji: 2
(29) hammer, peck, slap, batter
Kolokacji: 4
(31) tick, stitch
Kolokacji: 2
(33) glance, stare, gaze
Kolokacji: 3
(37) send, put, lose, lay, sink, ...
Kolokacji: 10
(38) cut, thin, prune, rationalize
Kolokacji: 4
(39) snatch, swoop, wrest
Kolokacji: 3
(42) store, stash
Kolokacji: 2
(45) faint, swoon
Kolokacji: 2
(47) trade, sell, barter
Kolokacji: 3
(49) square, row
Kolokacji: 2
(51) nibble, slice, slurp
Kolokacji: 3
(53) puff, huff
Kolokacji: 2
(54) pine, wish, want
Kolokacji: 3
(55) sleep, snore, dream, doze
Kolokacji: 4
(56) squirreled, chew, munch, chomp
Kolokacji: 4
(57) suck, use, drink, blot
Kolokacji: 4
(58) ease, soothe
Kolokacji: 2
(59) win, convince, peg, score, hit
Kolokacji: 5
(60) block, deflect, lug
Kolokacji: 3
(61) flutter, bat
Kolokacji: 2
(62) smooth, sand, polish
Kolokacji: 3
(63) storm, thunder
Kolokacji: 2
(64) while, hire, sign, bargain
Kolokacji: 4
(66) shoo, bulldoze
Kolokacji: 2
(67) bank, salt, bind, smear
Kolokacji: 4
(68) pluck, soak
Kolokacji: 2
(69) wait, beaver, idle, slug, laze
Kolokacji: 5
(70) skim, rake, paw
Kolokacji: 3
(71) sweat, piss
Kolokacji: 2
(72) watch, locate, situate
Kolokacji: 3
(73) taper, fizzle
Kolokacji: 2
(74) pry, poke
Kolokacji: 2
(75) explode, chirp, hiss, warble
Kolokacji: 4
(76) sizzle, sear, singe, scorch
Kolokacji: 4
away + przymiotnik
Kolokacji: 16
clean away • away empty-handed • away unscathed • away unnoticed • away free • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.