"floated away" — Słownik kolokacji angielskich

floated away kolokacja
Popularniejsza odmiana: float away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpływać
  1. float czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    When he looked back at the river again, the body had floated away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo