PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"away" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

away przysłówek

czasownik + away
Kolokacji: 572
go away • get away • run away • walk away • turn away • move away • taken away • slip away • look away • pass away • pull away • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(10) fade, wither, dwindle, shrivel
Kolokacji: 4
(16) tuck, fold
Kolokacji: 2
(19) hide, secrete, skulk, cover
Kolokacji: 4
(26) burn, bite
Kolokacji: 2
(29) hammer, peck, slap, batter
Kolokacji: 4
(31) tick, stitch
Kolokacji: 2
(33) glance, stare, gaze
Kolokacji: 3
1. blast away = strzelać długimi seriami blast away
2. tap away = stuknij daleko tap away
4. clatter away = brzęk daleko clatter away
6. rattle away = brzęk daleko rattle away
7. bubble away = buzować, kipieć, wrzeć (np. o emocjach w kimś) bubble away
8. chug away = stłumiony warkot daleko chug away
9. hum away = brzęczenie daleko hum away
10. rumble away = dudnienie daleko rumble away
11. echo away = rozbrzmiewaj echem daleko echo away
12. whir away = warkot daleko whir away
13. buzz away = brzęczenie daleko buzz away
14. babble away = szmer daleko babble away
15. thump away = walnij daleko thump away
16. beaten away = zbity daleko beaten away
17. clack away = stuk daleko clack away
18. blare away = ryk daleko blare away
19. gurgle away = bulgotanie daleko gurgle away
20. clang away = dzwonienie daleko clang away
21. clank away = brzęknij daleko clank away
22. crunch away = chrzęst daleko crunch away
23. purr away = powiedz daleko purr away
24. thud away = głuchy odgłos daleko thud away
25. whizz away = błyskawicznie dostarcz daleko whizz away
26. burble away = pluśnij daleko burble away
27. crackle away = trzaski daleko crackle away
28. ping away = brzęk daleko ping away
29. tinkle away = brzękanie daleko tinkle away
30. strum away = brząkaj daleko strum away
31. drum away = bębnij daleko drum away
32. swish away = świśnij daleko swish away
(37) send, put, lose, lay, sink, ...
Kolokacji: 10
(38) cut, thin, prune, rationalize
Kolokacji: 4
(39) snatch, swoop, wrest
Kolokacji: 3
(42) store, stash
Kolokacji: 2
(45) faint, swoon
Kolokacji: 2
(47) trade, sell, barter
Kolokacji: 3
(49) square, row
Kolokacji: 2
(51) nibble, slice, slurp
Kolokacji: 3
(53) puff, huff
Kolokacji: 2
(54) pine, wish, want
Kolokacji: 3
(55) sleep, snore, dream, doze
Kolokacji: 4
(56) squirreled, chew, munch, chomp
Kolokacji: 4
(57) suck, use, drink, blot
Kolokacji: 4
(58) ease, soothe
Kolokacji: 2
(59) win, convince, peg, score, hit
Kolokacji: 5
(60) block, deflect, lug
Kolokacji: 3
(61) flutter, bat
Kolokacji: 2
(62) smooth, sand, polish
Kolokacji: 3
(63) storm, thunder
Kolokacji: 2
(64) while, hire, sign, bargain
Kolokacji: 4
(66) shoo, bulldoze
Kolokacji: 2
(67) bank, salt, bind, smear
Kolokacji: 4
(68) pluck, soak
Kolokacji: 2
(69) wait, beaver, idle, slug, laze
Kolokacji: 5
(70) skim, rake, paw
Kolokacji: 3
(71) sweat, piss
Kolokacji: 2
(72) watch, locate, situate
Kolokacji: 3
(73) taper, fizzle
Kolokacji: 2
(74) pry, poke
Kolokacji: 2
(75) explode, chirp, hiss, warble
Kolokacji: 4
(76) sizzle, sear, singe, scorch
Kolokacji: 4
away + przymiotnik
Kolokacji: 16
clean away • away empty-handed • away unscathed • away unnoticed • away free • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.