KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"away" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

away przysłówek

czasownik + away
Kolokacji: 572
go away • get away • run away • walk away • turn away • move away • taken away • slip away • look away • pass away • pull away • ...
away + przymiotnik
Kolokacji: 16
clean away • away empty-handed • away unscathed • away unnoticed • away free • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) clean, empty-handed, happy
Kolokacji: 3
1. away unscathed = daleko bez szwanku away unscathed
2. away unharmed = daleko cały i zdrowy away unharmed
3. away uninjured = daleko bez obrażeń away uninjured
4. away safe = daleko bezpieczny away safe
5. away unhurt = daleko bez szwanku away unhurt
(4) evil, wet
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.