PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"get as away" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get as away" po angielsku

phrasal verb
 1. odejść, wyjść, wyrwać się (np. z nudnego spotkania)
  I need to get away from this meeting, it's too boring. (Muszę się wyrwać z tego spotkania, jest zbyt nudne.)
  I had to get away from the lecture because I wasn't feeling good. (Musiałem wyjść z wykładu, bo nie czułem się dobrze.)
 2. wyjechać na wakacje potocznie
  Get away with me this August! (Wyjedź ze mną na wakacje w sierpniu!)
  I wanted to get away in June but the weather wasn't good. (Chciałem wyjechać na wakacje w czerwcu, ale pogoda nie była dobra.)
 3. wyrywać się, uciekać, rzucać się do ucieczki, dawać nogę
  The women and children have got to get away from Syria. (Kobiety i dzieci muszą uciekać z Syrii.)
  The thief got away. (Złodziej wyrwał się.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

paradis block away
przyimek
 1. odpowiada przedrostkowi "od-" (np. odejść, odjechać)
  I want you to go away. (Chcę, żebyś odszedł.)
  She drove away. (Ona odjechała.)
  Put your money away, I'll pay. (Odłóż pieniądze, ja zapłacę.)
  The forest is dying away. (Las obumiera.)
 2. odpowiada przedrostkowi "wy-" (np. wyciąć, wygotować się) oraz "ob-" (np. obciąć, obumrzeć)
  Cut away all the dead flowers. (Obetnij wszystkie martwe kwiaty.)
  The forest is dying away. (Las obumiera.)
  The water in the pot boiled away. (Woda w garnku się wygotowała.)
przysłówek
 1. daleko, z daleka
  Keep this dog away from me. (Trzymaj tego psa z daleka ode mnie.)
  I told him to keep away from my sister. (Kazałem mu trzymać się daleko od mojej siostry.)
 2. w drugą stronę, w inną stronę
  Look away, I have to change. (Spójrz w drugą stronę, muszę się przebrać.)
  Turn your head away and don't look. (Odwróć głowę w drugą stronę i nie patrz.)
 3. stąd, w odległości
  Warsaw is about 200 km away. (Warszawa jest około 200 kilometrów stąd.)
  How far away is your house? (Jak daleko stąd jest twój dom?)
 4. za (jakiś czas)
  Spring is only a month away! (Wiosna jest już za miesiąc!)
  My birthday is a few days away. (Moje urodziny są za kilka dni.)
 5. do, od (czegoś brakuje do czegoś)
  You're ten points away from winning. (Od wygranej dzieli cię dziesięć punktów.)
 6. precz, stąd
  I don't want to talk to you, go away! (Nie chcę z tobą rozmawiać, idź precz!)
  She told me to go away. (Ona mi powiedziała, żebym poszła precz.)
 7. stale, bez wytchnienia
  He's been painting away all morning. (On maluje bez wytchnienia od rana.)
  I have been working away all day. (Pracuję bez wytchnienia cały dzień.)
 8. służy do podkreślania, ze dana czynność trwa długo lub jest kontynuowana
  My dad was singing away all day. (Mój tato śpiewał cały dzień.)
przymiotnik
 1. nieobecny (na urlopie, na zwolnieniu, poza domem)
  I need to find someone to take care of my cat while I'm away. (Muszę znaleźć kogoś, kto zaopiekuje się moim kotem, kiedy będę na urlopie.)
 2. nieobecny
  He seems very away, is everything OK with him? (On wydaje się bardzo nieobecny, czy wszystko z nim dobrze?)
  My mind was away. (Mój umysł był nieobecny.)
  link synonim: absent
 3. na połowie przeciwnika (grać) lub na wyjeździe, wyjazdowy (mecz, zawody)
  Today we're playing an away match. (Dzisiaj gramy mecz wyjazdowy.)
  W tym znaczeniu "away" zawsze występuje z rzeczownikiem.
phrasal verb
 1. być nieobecnym, być poza zasięgiem
  Mr. Jenkins is away, can I take a message? (Pan Jenkins jest poza zasięgiem, czy mogę przekazać mu wiadomość?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

wykrzyknik
 1. Nie, no co ty! (używane, by wyrazić niedowierzanie)  BrE język mówiony
  "Have you heard she's pregnant?" "Get away!" ("Słyszałeś, że ona jest w ciąży?" "Nie, no co ty!")
  Are you really moving out? Get away! (Czy ty się naprawdę wyprowadzasz! Nie, no co ty!)

Powiązane zwroty — "get as away"

rzeczownik
getaway = ucieczka +2 znaczenia
breakaway = oderwanie się, zerwanie (np. od rodziny, od organizacji) +1 znaczenie
przymiotnik
wykrzyknik

"get as away" — Słownik kolokacji angielskich

get as away kolokacja
Popularniejsza odmiana: get away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań jak daleko
 1. get czasownik + away przysłówek
  Bardzo luźna kolokacja

  Perhaps she was the only one who had got away?