"bez wytchnienia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bez wytchnienia" po polsku

bez wytchnienia

przysłówek
 1. away *****
  • stale, bez wytchnienia
   He's been painting away all morning. (On maluje bez wytchnienia od rana.)
   I have been working away all day. (Pracuję bez wytchnienia cały dzień.)
 2. without respite  
przymiotnik
 1. respiteless

powered by  eTutor logo